Gældende vedtægter pr. 19.5.2015

Godkendt af bestyrelsen 17.3. 2015

Godkendt af generalforsamlingen 22.4.2015

Offentliggjort på skolens hjemmeside 19.5.2015

Skoles vedtægter blev senest godkendt af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 20.09.2006, jvf. "Lov om friskoler og private grundskoler"  §5 stk. 1.